Zum Inhalt springen

Impressum

DISCLAIMER

Op het gebruik van Alpha Pouch zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van nicotine zakjes en cbd zakjes

De producten op deze website worden verhandeld vanuit België en worden vanuit Belgisch rechtstandpunt beschouwd als producten vergelijkbaar met tabaksproducten. Hierdoor mogen ze niet verkocht worden aan personen jonger dan 18 jaar. De consument verbind zich ertoe dat deze producten, na aankoop, niet gebruikt worden voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag de consument bij het gebruik ervan de service wetten in zijn rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

De consument is ten aller tijden verantwoordelijk voor het respecteren en opvolgen van de regels van zijn land met betrekking tot het importeren van nicotinehoudende en/of CBD producten.

Gebruik van informatie

Alpha Pouch streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Alpha Pouch niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alpha Pouch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Alpha Pouch en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Alpha Pouch garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Alpha Pouch te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Alpha Pouch heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Alpha Pouch aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Alpha Pouch zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Alpha Pouch daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Drawer Title
Coupon
Ähnliche Produkte